Részvételi és Játékszabályzat

A Tesco-Global Áruházak Zrt. 2014. április 1-től 2014. július 31-ig tartó „Tiniséf Sulicsata” elnevezésű főzőverseny játékszabályzata.

1) A játék elnevezése, szervezője, lebonyolítója

A játék elnevezése: "TINISÉF SULICSATA” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője: Tesco-Global Áruházak Zrt., székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040628; adószám: 10307078-2-44 (a továbbiakban: "Szervező").

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat, és a személyes adatok kezelését és feldolgozását a Heads Communication Kft., székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli u. 61-65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-171537; adószám: 24314132-2-41 (a továbbiakban: „Lebonyolító”, „Adatkezelő és Adatfeldolgozó”) végzi.

2) A Játék célja

A játék célja az egészséges ételek és életmód népszerűsítése, megismertetése az általános iskolás korú gyermekekkel. A Játék egy olyan főzőverseny, amelynek során 8 és 14 év közötti gyerekekből álló, minimum 5, maximum 15 fős általános iskolai csapatoknak kell elkészíteni egy a helyi régióra vagy iskolájuk névadójára jellemző egészséges ételkülönlegességet és a főzés menetét be kell mutatni videóra véve, vagy lefényképezve. A beküldött pályamunkák közül szakmai zsűri választja ki a nyertes tíz iskolát.

3) A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon működő alapfokú állami, helyi önkormányzati és egyházi nevelési-oktatási intézmény, aki Magyarországon székhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Pályázó”).

4) A Játék időtartama

A Játék 2014. április 1. 12:00:00 órától 2014. július 31-e 23:59:59 óráig tart. A képek, videók, egyéb dokumentumok szerverre történő beérkezésének határideje: 2014. május 16. napján 12:00:00 óra. A Játék ideje előtt és után érkezett üzenetek érvénytelenek.

5) A regisztráció menete

A Játékba a www.tinisef.hu oldalon, a Sulicsata menüpontban kell regisztrálni a „Regisztráció” gomb segítségével az alábbi adatok megadásával:

 • Tanintézmény bejegyzett neve,
 • Tanintézmény címe (megye, város, irányítószám, , cím),
 • Iskolaigazgató neve (vezetéknév, keresztnév),
 • Iskolaigazgató e-mail címe,
 • Iskolaigazgató telefonszáma,
 • Kapcsolattartó neve (vezetéknév, keresztnév)
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Kapcsolattartó telefonszáma
 • Felhasználónév,
 • Jelszó,
 • Ellenőrző kód.

A regisztrációhoz minden nevezési mezőt hiánytalanul ki kell tölteni. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

Egy tanintézmény egysze, egy csapattal és recepttel regisztrálhat az oldalon.

A regisztráció határideje: 2014. május 16. 11:59:59.

A regisztráció jóváhagyásáról e-mailben értesítjük az intézmény kapcsolattartóját és aktivációs kódot tartalmazó e-mailt küldünk, amelyben lévő linkre kattintva a regisztrációt meg kell erősítenie az intézménynek. Az aktivációs kódot tartalmazó e-mail bizonyos e-mail szolgáltatóknál a Levélszemét (Spam) mappába érkezhet, ezért ezt a fiókot is ellenőrizni szükséges a regisztrációt követően.

6) A játék menete

A játékban való részvétel feltétele:

 • A www.tinisef.hu (a továbbiakban: Honlap) oldal, Sulicsata menüpontján belül a Kapcsolattartó által történő regisztráció,
 • A Játékba való belépés a Honlapon a felhasználói adatok megadásával,
 • A Feltöltés menete pontban (7. pont) leírtak alapján 2 db, egyenként maximum 5 perc hosszúságú videó és/vagy minimum 5 db, maximum 10 db kép feltöltése,
 • a feltöltött dokumentumoknak tartalmaznia kell a recept részletes alapanyaglistáját, az alapanyagok mennyiségeit, valamint a recept elkészítésének módját
 • A videóban és / vagy képeken szereplő gyermekek törvényes képviselője által aláírt Tiniséf Sulicsata Adatvédelmi Nyilatkozatok dokumentum feltöltése (1.számú melléklet) szkennelt formában. A gyermekek törvényes képviselői által aláírt „Tiniséf Sulicsata Adatvédelmi Nyilatkozatok” dokumentum hiányában a Pályázó nem vehet részt a játékban, pályázati anyagát a zsűri nem értékeli.
 • A videónak az alábbiakat kell bemutatnia
  • a Pályázó csapat előkészíti, elkészíti és tálalja az egészséges ételt, miközben kommentárok formájában a gyerekek beszélnek a recept készítéséről, és a tanintézményről, régióról, a recept kreatív elnevezéséről és kapcsolódásáról a tanintézmény névadójához/régióhoz, városhoz stb.
  • A kommentárok tartalma nem kötött, Szervező célja, hogy megállapítsa a videóból, hogy az étel egészséges és Pályázó hangsúlyt fektetett a kreatív recept kitalálására is.
 • Amennyiben képet tölt fel a Pályázó, úgy a képeknek, egyéb dokumentumoknak az alábbiakat kell bemutatnia, tartalmaznia
  • Az étel elkészítésének fázisai fotókon, valamint egy írásos dokumentum az étel receptjéről és annak elkészítéséről, a Pályázóról magáról és a recept kreatív elnevezéséről és kapcsolódásáról a tanintézmény névadójához/régióhoz, városhoz.

Olyan videót, fényképeket vagy más dokumentumot, amelyek a portál látogatóit, a játék szabályát, más jogait bármilyen formában sérthetik nem fogadunk el. Fenntartjuk a jogot az ilyen jellegű videók, fényképek, más dokumentumok kizárására a versenyből.

Egy Pályázó egy recepttel és annak elkészítésével vehet részt a pályázaton.

Egy Pályázó maximum 2 videót és 10 más dokumentumot tölthet fel.

Egy feltöltött dokumentum mérete maximum 20 MB lehet.

A beküldött pályázati anyagok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike:

 • politikai színezetű,
 • rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,
 • bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,
 • pornográf elemeket tartalmaz,
 • indokolatlanul trágár,
 • szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,
 • sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,
 • nem kifejezetten a versenyre készült alkotás, korábban már megjelent a világhálón,
 • a beküldött/feltöltött anyagokban szereplők nem egyeztek bele a közzétételbe,
 • nem illeszkedik a verseny témájához,
 • amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) a Tesco jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely versenyző emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel versenyeznek,
 • amelyek a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

7) A feltöltés menete

A feltöltés az alábbi módon történik:

A felhasználói adatok (felhasználónév és jelszó) megadását követően a Suli fiók/Videók feltöltése/Képek feltöltése/Dokumentumok feltöltése címsorok alatt a Tallózás gombra kattintva kell kiválasztani a feltöltendő pályázati anyagot. A Pályázó a Megnyitás gomb segítségév küldheti el a kiválasztott videót és/vagy képeket.

A sikeres feltöltésről és a videó jóváhagyásáról, publikálásáról a rendszer e-mailt küld a Pályázó kapcsolattartójának. A képek/videók jóváhagyásáról szóló e-mail beérkezése a feltöltést követően maximum 48 órán belül megtörténik. Az jóváhagyást tartalmazó e-mail bizonyos e-mail szolgáltatóknál a Levélszemét (Spam) mappába érkezhet, ezért ezt a fiókot is ellenőrizni szükséges a regisztrációt követően.

Az alábbi formátumok feltöltése engedélyezett:

 • .flv, .mp4, .jpg, .png, pdf

A feltöltött anyagok mérete egyenként maximum 20 MB lehet.

Időnként előfordulhat, hogy a Lebonyolítón kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem vehető igénybe. A Játék feltételeinek elfogadásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja az internetkapcsolat és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a hardver, szoftvereszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Lebonyolító felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) a feltöltött videó, fénykép, mert

 • a Pályázó a dokumentumot nem a Játék során használatos, megfelelő formátumban küldi el;
 • nem megfelelő a hálózat lefedettsége.

Bármely nevezésre szánt videóban/képben a feltöltés során vagy az után keletkezett hibáért, kárért, adatvesztésért a Tesco felelősséget nem vállal. Ezen hibák javítása, az elveszett adatok pótlása minden esetben a Pályázó feladata.

8) Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. május 21. 18:00

Az eredményhirdetés elektronikusan történik a www.tinisef.hu oldal, Sulicsata menüpontja alatt.

A feltöltött videókat, recepteket zsűri értékeli és rangsorolja, és az első 10 legjobbnak ítélt Pályázó kapcsolattartóját a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti 2014. május 23. 24:00:00-ig.

A feltöltött videókat/képeket a zsűri az alábbi szempontok szerint értékeli (egyenlő súllyal):

 • Elkészült ételről kialakuló összbenyomás, ízharmónia,
 • Az elkészített étel egészségesnek tekinthető-e,
 • A recept és elnevezésének kreativitása,
 • Tálalás, külső esztétikai megjelenés.

A zsűri tagjai

 • Hevesi Nóra, a Tesco Globál Áruházak Zrt. Külső és belső kommunikációs vezetője,
 • Bogos Elza, a Kuktanoda Főzőiskola vezetője,
 • Farkas Viktória, gasztroblogger,
 • Sárközi Ákos a Borkonyha séfje,
 • Kovács Judit, dietetikus.

Az értékelési szempontok alapján a zsűri sorrendbe teszi a pályázatokat és az első 10 helyezett kerül kiválasztásra. A játék nyereményei az alábbiak:

 • 1. helyezett: Ötnapos nyári tábor 2.000.000 forint értékben. A nyeremény fedezi 45 fő részére (40 gyermek, 5 kísérő) a szállást 4 éjszakára, az első napra a vacsorát, az utolsó napra a reggelit, valamint a fennmaradó három napon a napi háromszori étkezést és a tábor ideje alatt Szervező által szervezett programok költségét. A táborhelyre az oda-vissza utazás és a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. utasbiztosítás, stb.) a nyertes Pályázót terhelik.

A tábor tervezett időpontja: 2014. június 23 – 27.

Tervezett helyszíne: 8251 Zánka Külterület hrsz. 030/13.

 • 2. helyezett: Ötnapos nyári tábor 1.500.000 forint értékben. A nyeremény fedezi 35 fő részére (30 gyermek, 5 kísérő) a szállást 4 éjszakára, az első napra a vacsorát, az utolsó napra a reggelit, valamint a fennmaradó három napon a napi háromszori étkezést és a tábor ideje alatt Szervező által szervezett programok költségét. A táborhelyre az oda-vissza utazás és a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. utasbiztosítás, stb.) a nyertes Pályázót terhelik.

A tábor tervezett időpontja: 2014. június 30 – július 4.

Tervezett helyszíne: 8251 Zánka Külterület hrsz. 030/13.

 • 3. helyezett: 2 napos főzőprogram 20 fő részére a budapesti Kuktanoda főzőiskolában
  A nyeremény fedezi 20 fő részére (20 gyermek, 2 kísérő) a főzőtanfolyam árát, szükség esetén a szállást 1 éjszakára Budapesten, első nap az ebédet és a vacsorát, a második nap a reggelit, az ebédet és az uzsonnát. A főzőtanfolyamra az oda-vissza utazás és a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. utasbiztosítás, stb.) a nyertes Pályázót terhelik.

A főzőprogram tervezett időpontja: 2014. június 18 – 19.

Tervezett helyszíne: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.

 • 4-10. helyezett: nyertes Pályázó iskolát a Tiniséf roadshow mobilkonyha térítésmentesen meglátogatja és egy egynapos program keretében összesen 150 gyerek részére egészséges életmóddal kapcsolatos edukációs programot biztosít. A nyeremény fedezi 150 gyerek részére (3 db 2-2 órás turnusban, turnusonként 50-50 gyerek) az edukációs programot, a program lebonyolításához szükséges eszközöket. A roadshow busz üzemeltetéséhez szükséges áram, víz stb. ellátás biztosításához Pályázó segítségét kéri a Szervező.
  • A roadshow kitelepülés tervezett időszaka: 2014. május 26. – 2014. június 13. A nyertes Pályázó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy az előre egyeztetett időpontban részt vesz a Lebonyolító által 2014. május 26. és 2014. június 13. közötti időtartamra tervezett roadshow-n.

A nyertes Pályázók (I.-X. helyezettek) vállalják, hogy egy évig (2015. május 31-ig) képviselik a Tesco Tiniséf Sulicsata programját,

 • nyomtatott és online, vizuális anyagokon (televízióban is) stb. szerepelnek, hang- és videófelvétel készül róluk,
 • A nyertes iskolák a rendezvény napján kötelesek átadni a Lebonyolító részére minden, a programon résztvevő gyerek vonatkozásában külön-külön gyermekenként, a gyermekek törvényes képviselői által aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot a fentiekhez

A Pályázók a programban való részvétellel elfogadják a jelen Játékszabályzatot. A Lebonyolító minden esetben egyezteti a részleteket, a jövőbeni együttműködés módját a nyertes Pályázókal.

A roadshow kitelepülés menetéről, részleteiről, időpontjáról a Lebonyolító e-mailben értesíti a kiválasztott Pályázókat, amelyet követően minden esetben telefonon is felveszi a kapcsolatot a Pályázó kapcsolattartójával. A Pályázó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy az előre egyeztetett időpontban részt vesz a Lebonyolító által 2014. május 5. és 2014. június 6. közötti időtartamra tervezett roadshow-n.

A Pályázóról a roadshow kitelepülés során a Pályázó előzetes hozzájárulásával hang- és videófelvétel készül, melyet a Szervező nyomtatott és online, vizuális (televízió is) anyagokon 2015. május 31-ig megjeleníthet.

9) A nyertesek értesítése

A nyerteseket e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevüket közzétesszük a Játék honlapján és a Tesco Magyarország Facebook üzenőfalán is.

A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Tesco által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

10) Nyeremény átruházása

A nyeremény másra át nem ruházható és nem váltható ár. A nyertesek a nyeremény átvételét aláírásukkal igazolják.

11) Adózási kérdések

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások őt terhelik.

12) Adatkezelés

A Pályázó kapcsolattartója a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából önkéntes hozzájárulása alapján 2015. május 31. napjáig felhasználják és kezeljék. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi. Az adatokhoz a Szervező részéről a Vállalati Kapcsolatok Osztály jogosult hozzáférni. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

A Szervező az érintett kérelmére köteles 30 (harminc) naptári napon belül írásbeli tájékoztatást adni a személyes adatok kezeléséről, az érintett kérheti továbbá a személyes adatok helyesbítését, törlését és zárolását, emellett megillet a tiltakozáshoz való jog, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás és a bírósági jogérvényesítés joga. Amennyiben az érintett személyes adatainak törlését kéri, a Pályázó köteles új Kapcsolattartót kijelölni, ellenkező esetben a játékban való részvétele automatikusan megszűnik. A Tesco Globál Áruházak Zrt. adatvédelmi nyilvántartási száma: 707-0003.

A Pályázók a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek adatait (oktatási intézmény neve, címe, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül a Pályázó előzetes hozzájárulása mellett publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, 2015. május 31-ig;

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra és a Játék végén, a sorsolást követően megsemmisíti. A résztvevők a személyes adataikra vonatkozó jogaik vélelmezett megsértése esetén az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhatnak.

A Játékban résztvevők – a Pályázó - bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A Tesco Globál Áruházak Zrt. adatvédelmi nyilvántartási száma: 707-0003.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a Pályázó személyes adataiknak törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő Játékban való részvételük automatikusan megszűnik.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.tesco.hu weboldalon található.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Pályázók, értesítése mellett - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Pályázót a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja (manipulációnak számít többek között, de nem kizárólag, a nem valós e-mail címmel vagy személyes adatokkal történő regisztráció, a nem a Pályázóról készült videó feltöltése, stb.), illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán. A Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.), Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Pályázó a regisztrációval feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázott művei a Tesco termékein, hirdetési felületein, kiadványaiban, általuk vagy közreműködésükkel szervezett bármely eseményen, rendezvényen, valamint médiapartnereik online és nyomtatott, valamint egyéb elektronikus felületein bemutatásra, publikálásra, reprodukálásra kerüljenek, akár az eredeti, akár átdolgozott vagy derivatív formában.

A Pályázó a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tesco jogosult az általa nevezett felvételek visszterhes vagy ingyenes szolgáltatás keretében történő, interneten és mobiltelefonon való publikációjára, illetve azokat visszterhes szolgáltatás keretében történő interneten és mobiltelefonra való letöltés céljából is felhasználni. Az internetes és mobiltelefonos felhasználás formái különösen az alábbiak lehetnek: háttérkép, Java alkalmazás, videó, streaming, WAP-on megjeleníthető információs tartalom, illetve egyéb olyan digitális tartalom, amelyet az adott tartalomszolgáltató a WAP portálon keresztüli megjelenésre engedélyez, és azt a tartalomszolgáltató ügyfelei a szolgáltatáson keresztül igénybe vehetnek. A Pályázó felhasználási engedélye minden médiatípusra vonatkozik, beleértve különösen, de nem kizárólag az internet, mobil, nyomtatott, elektronikus formákat, katalógusokat, posztereket, képeslapokat, DVD-t, televíziót.

13) Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel, illetve a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.

A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabály ismertetését is a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tájékoztatást kérhetnek, hívhatják a 06-30-348-9634-es telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig 10.00 és 17.00 óra között a Játék időtartama alatt. A hívás díja: helyi tarifa, amelynek költsége a hívó felet terheli.

Budaörs, 2014. március 31.

Tesco-Global Áruházak Zrt.
Szervező

 

1. számú melléklet: Tiniséf Sulicsata Adatvédelmi Nyilatkozat

default pdf

Tiniséf Sulicsata Adatvédelmi Nyilatkozat

Figyelem! Ez az oldal sütiket (cookie-kat) használ.

Amennyiben folytatod a böngészést, azzal elfogadod ezek használatát. Mit is jelent ez?

Elfogadom

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteidet és személyes beállításaid (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így neked nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.